ATO là gì? Nghĩa của từ ato

ATO là gì?

ATO“Air Tasking Order” trong tiếng Anh.

ATO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATO“Air Tasking Order”.

Air Tasking Order: Lệnh Nhiệm vụ Hàng không.

Một số kiểu ATO viết tắt khác:

Australian Taxation Office: Văn phòng thuế vụ Úc.

Giải thích ý nghĩa của ATO

ATO có nghĩa “Air Tasking Order”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh Nhiệm vụ Hàng không”.