AUDIT là gì? Nghĩa của từ audit

AUDIT là gì?

AUDIT“Alcohol Use Disorders Identification Test” trong tiếng Anh.

AUDIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AUDIT“Alcohol Use Disorders Identification Test”.

Alcohol Use Disorders Identification Test: Kiểm tra xác định rối loạn sử dụng rượu.

Giải thích ý nghĩa của AUDIT

AUDIT có nghĩa “Alcohol Use Disorders Identification Test”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra xác định rối loạn sử dụng rượu”.