AW là gì? Nghĩa của từ aw

AW là gì?

AW“Aruba” trong tiếng Anh.

AW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AW“Aruba”.

Aruba: Aruba.
ISO 3166 digram.

Một số kiểu AW viết tắt khác:

Attowatt: Attowatt.
aW.

Giải thích ý nghĩa của AW

AW có nghĩa “Aruba”, dịch sang tiếng Việt là “Aruba”.