AWO là gì? Nghĩa của từ awo

AWO là gì?

AWO“Agricultural Workers Organization” trong tiếng Anh.

AWO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWO“Agricultural Workers Organization”.

Agricultural Workers Organization: Tổ chức công nhân nông nghiệp.

Một số kiểu AWO viết tắt khác:

Arab Women Organisation: Tổ chức Phụ nữ Ả Rập.

Australian World Orchestra: Dàn nhạc Thế giới Úc.

Arbeiterwohlfahrt.

Auckland Wind Orchestra: Dàn nhạc gió Auckland.

Anticyclonic White Oval: Hình bầu dục màu trắng Anticlonic.

Atmospheric Watch Observatory: Đài quan sát bầu khí quyển.

Arab Women Organization: Tổ chức Phụ nữ Ả Rập.

American Weather Observer: Người quan sát thời tiết Hoa Kỳ.

American Waterways Operators: Các nhà khai thác đường thủy Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AWO

AWO có nghĩa “Agricultural Workers Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức công nhân nông nghiệp”.