AWW là gì? Nghĩa của từ aww

AWW là gì?

AWW“Ôi, chu choa, a” trong tiếng Việt, “Above Water Warfare” trong tiếng Anh.

AWW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWW“Ôi, chu choa, a”, “Above Water Warfare”.

Ôi, chu choa, a.
Từ này được sử dụng để bộc lộ cảm xúc của con người trong ngôn ngữ tin nhắn.

Above Water Warfare: Chiến tranh trên mặt nước.

Một số kiểu AWW viết tắt khác:

Antwerp Water Works: Công trình nước Antwerp (Bỉ).

Algers, Winslow and Western Railway: Đường sắt Algers, Winslow và Western.

Australian Women Writers Challenge: Thử thách nhà văn nữ Úc.

Airport Weather Warning: Cảnh báo thời tiết sân bay.

Average Weekly Wage: Mức lương trung bình hàng tuần.

America's Waterway Watch: Cơ quan giám sát đường thủy của Mỹ.

Arctic West Winter: Tây Bắc Cực mùa đông.

Giải thích ý nghĩa của AWW

VIỆT NGỮ.

AWW có nghĩa “Ôi, chu choa, a” trong tiếng Việt.

Khi ta nhìn thấy hình ảnh hoặc video về bất cứ thứ gì khiến ta cảm thấy bất ngờ, dễ thương, đáng yêu,... thì aww như cách để thể hiện điều đó. Do đó, ta có thể dịch nôm na như nghĩa các thán từ: "ôi, chu choa...".

Nhiều người dùng còn thêm nhiều "w" vào phía sau để nhấn mạnh, nên thỉnh thoảng ta vẫn thấy các từ "awwww" hay "awwwwwwwww".

NGOẠI NGỮ.

AWW có nghĩa “Above Water Warfare”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến tranh trên mặt nước”.