AZE là gì? Nghĩa của từ aze

AZE là gì?

AZE“Azerbaijan” trong tiếng Anh.

AZE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AZE“Azerbaijan”.

Azerbaijan: Azerbaijan.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu AZE viết tắt khác:

Azerbaijani language: Ngôn ngữ Azerbaijan.
mã ISO 639-2: aze.

Giải thích ý nghĩa của AZE

AZE có nghĩa “Azerbaijan”, dịch sang tiếng Việt là “Azerbaijan”.