AZN là gì? Nghĩa của từ azn

AZN là gì?

AZN“Azerbaijani manat” trong tiếng Anh.

AZN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AZN“Azerbaijani manat”.

Azerbaijani manat: Manat Azerbaijan.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của AZN

AZN có nghĩa “Azerbaijani manat”, dịch sang tiếng Việt là “Manat Azerbaijan”.