B4N là gì? Nghĩa của từ b4n

B4N là gì?

B4N“Bye For Now” trong tiếng Anh.

B4N là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng B4N“Bye For Now”.

Bye For Now: Tạm biệt bây giờ.
Thường dùng như lời chào tạm biệt để kết thúc một cuộc trò chuyện bằng tin nhắn.

Giải thích ý nghĩa của B4N

B4N có nghĩa “Bye For Now”, dịch sang tiếng Việt là “Tạm biệt bây giờ”.

Trong các ứng dụng nhắn tin trực tuyến, nhiều người hay dùng kiểu viết này như một cách ngắn gọn thể hiện lời tạm biệt. Với từ này, nó thường đề cập đến việc một người có việc gì đó gấp gáp, phải kết thúc ngay tại thời điểm trò chuyện.

Ngoài ra, từ này cũng có thể hiểu theo nghĩa tiếng Việt là "bạn" hoặc "bận". Do số 4 được cách điệu cho chữ cái "A", và "b4n" viết không dấu thành "ban".