BA là gì? Nghĩa của từ ba

BA là gì?

BA“British Airways” trong tiếng Anh.

BA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BA“British Airways”.

British Airways: Hãng Hàng không Anh.

Một số kiểu BA viết tắt khác:

Bachelor of Arts: Cử nhân nghệ thuật.

Bank of America: Ngân hàng Hoa Kỳ.

British Army: Quân đội Anh.

Bosnia and Herzegovina: Bosnia và Herzegovina.
sơ đồ ISO 3166.

Bahrain: Bahrain.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Bashkir language: Ngôn ngữ Bashkir.
mã ISO 639-1: ba.

Barium: Bari.
Ba.

Giải thích ý nghĩa của BA

BA có nghĩa “British Airways”, dịch sang tiếng Việt là “Hãng Hàng không Anh”.