BABO là gì? Nghĩa của từ babo

BABO là gì?

BABO“British Association of Balloon Operators” trong tiếng Anh.

BABO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BABO“British Association of Balloon Operators”.

British Association of Balloon Operators: Hiệp hội các nhà khai thác khinh khí cầu của Anh.

Một số kiểu BABO viết tắt khác:

Stupid: Ngu ngốc.
Thật chất babo trong tiếng Hàn là 바보, nên dùng từ "stupid" (ngu ngốc) hoặc "foolish" (khờ dại) để miêu tả với ý nghĩa tương đương.

Belize Association of Basketball Officials: Hiệp hội các quan chức bóng rổ Belize.

Giải thích ý nghĩa của BABO

BABO có nghĩa “British Association of Balloon Operators”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các nhà khai thác khinh khí cầu của Anh”.