BAC là gì? Nghĩa của từ bac

BAC là gì?

BAC“Blood alcohol content” trong tiếng Anh.

BAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAC“Blood alcohol content”.

Blood alcohol content: Nồng độ cồn trong máu.

Giải thích ý nghĩa của BAC

BAC có nghĩa “Blood alcohol content”, dịch sang tiếng Việt là “Nồng độ cồn trong máu”.