BAE là gì? Nghĩa của từ bae

BAE là gì?

BAE“Babe” trong tiếng Anh.

BAE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAE“Babe”.

Babe: Babe.
em bé.

Một số kiểu BAE viết tắt khác:

Before Anyone Else: Trước bất kỳ ai khác.

Giải thích ý nghĩa của BAE

BAE có nghĩa “Babe”, dịch sang tiếng Việt là “Babe”.