BAM là gì? Nghĩa của từ bam

BAM là gì?

BAM“Business Activity Monitoring” trong tiếng Anh.

BAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAM“Business Activity Monitoring”.

Business Activity Monitoring: Giám sát Hoạt động Kinh doanh.

Một số kiểu BAM viết tắt khác:

Bosnia and Herzegovina convertible mark: Đồng mark chuyển đổi Bosnia và Herzegovina.
mã tiền tệ ISO 4217.

Bambara language: Ngôn ngữ Bambara.
mã ISO 639-2: bam.

Giải thích ý nghĩa của BAM

BAM có nghĩa “Business Activity Monitoring”, dịch sang tiếng Việt là “Giám sát Hoạt động Kinh doanh”.