BAO là gì? Nghĩa của từ bao

BAO là gì?

BAO“Battlefield Air Operations” trong tiếng Anh.

BAO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAO“Battlefield Air Operations”.

Battlefield Air Operations: Hoạt động trên không chiến trường.

Giải thích ý nghĩa của BAO

BAO có nghĩa “Battlefield Air Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động trên không chiến trường”.