BAS là gì? Nghĩa của từ bas

BAS là gì?

BAS“Battalion Aid Station” trong tiếng Anh.

BAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAS“Battalion Aid Station”.

Battalion Aid Station: Trạm cấp cứu Tiểu đoàn.

Giải thích ý nghĩa của BAS

BAS có nghĩa “Battalion Aid Station”, dịch sang tiếng Việt là “Trạm cấp cứu Tiểu đoàn”.