BATE là gì? Nghĩa của từ bate

BATE là gì?

BATE“Borisov Automobile and Tractor Electronics” trong tiếng Anh.

BATE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BATE“Borisov Automobile and Tractor Electronics”.

Borisov Automobile and Tractor Electronics: Borisov Ô tô và Máy kéo Điện tử.
Tên của một câu lạc bộ bóng đá tại Belarus.

Giải thích ý nghĩa của BATE

BATE có nghĩa “Borisov Automobile and Tractor Electronics”, dịch sang tiếng Việt là “Borisov Ô tô và Máy kéo Điện tử”.