BATO là gì? Nghĩa của từ bato

BATO là gì?

BATO“Bridgestone Americas Tire Operations” trong tiếng Anh.

BATO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BATO“Bridgestone Americas Tire Operations”.

Bridgestone Americas Tire Operations: Hoạt động lốp xe của Bridgestone Châu Mỹ.

Một số kiểu BATO viết tắt khác:

Boracay Ati Tribal Organization: Tổ chức bộ lạc Boracay Ati.

Giải thích ý nghĩa của BATO

BATO có nghĩa “Bridgestone Americas Tire Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động lốp xe của Bridgestone Châu Mỹ”.