BB là gì? Nghĩa của từ bb

BB là gì?

BB“Barbados” trong tiếng Anh.

BB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BB“Barbados”.

Barbados: Barbados.
ISO 3166 digram, mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu BB viết tắt khác:

Boys' Brigade: Boys 'Brigade.
tổ chức thanh niên Cơ đốc.

Brigitte Bardot: Brigitte Bardot.
nữ diễn viên.

Bumblebee: Con ong.

Giải thích ý nghĩa của BB

BB có nghĩa “Barbados”, dịch sang tiếng Việt là “Barbados”.