BBL là gì? Nghĩa của từ bbl

BBL là gì?

BBL“Be Back Later” trong tiếng Anh.

BBL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBL“Be Back Later”.

Be Back Later: Sẽ quay lại sau.

Một số kiểu BBL viết tắt khác:

Bird Banding Laboratory: Phòng thí nghiệm Bird Banding.

British Basketball League: Liên đoàn bóng rổ Anh.

Giải thích ý nghĩa của BBL

BBL có nghĩa “Be Back Later”, dịch sang tiếng Việt là “Sẽ quay lại sau”.