BBQ là gì? Nghĩa của từ bbq

BBQ là gì?

BBQ“Barbecue” trong tiếng Anh.

BBQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBQ“Barbecue”.

Barbecue: Tiệc nướng ngoài trời.

Giải thích ý nghĩa của BBQ

BBQ có nghĩa “Barbecue”, dịch sang tiếng Việt là “Tiệc nướng ngoài trời”.