BBS là gì? Nghĩa của từ bbs

BBS là gì?

BBS“Breeding Bird Survey” trong tiếng Anh.

BBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBS“Breeding Bird Survey”.

Breeding Bird Survey: Khảo sát về Nuôi chim.
Bắc Mỹ.

Một số kiểu BBS viết tắt khác:

Bulletin Board System: Hệ thống Bảng thông báo.

Brigade/Battalion Battle Simulation: Mô phỏng trận chiến của Lữ đoàn / Tiểu đoàn.

Giải thích ý nghĩa của BBS

BBS có nghĩa “Breeding Bird Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát về Nuôi chim”.