BBSRC là gì? Nghĩa của từ bbsrc

BBSRC là gì?

BBSRC“Biotechnology and Biological Sciences Research Council” trong tiếng Anh.

BBSRC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBSRC“Biotechnology and Biological Sciences Research Council”.

Biotechnology and Biological Sciences Research Council: Hội đồng nghiên cứu khoa học sinh học và công nghệ sinh học.
Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của BBSRC

BBSRC có nghĩa “Biotechnology and Biological Sciences Research Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng nghiên cứu khoa học sinh học và công nghệ sinh học”.