BBV là gì? Nghĩa của từ bbv

BBV là gì?

BBV“Black Beetle Virus” trong tiếng Anh.

BBV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBV“Black Beetle Virus”.

Black Beetle Virus: Virus bọ đen.

Một số kiểu BBV viết tắt khác:

Bukalasa Bat Virus: Virus dơi Bukalasa.

Giải thích ý nghĩa của BBV

BBV có nghĩa “Black Beetle Virus”, dịch sang tiếng Việt là “Virus bọ đen”.