BCC là gì? Nghĩa của từ bcc

BCC là gì?

BCC“Blind Carbon Copy” trong tiếng Anh.

BCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCC“Blind Carbon Copy”.

Blind Carbon Copy: Blind Carbon copy.

Giải thích ý nghĩa của BCC

BCC có nghĩa “Blind Carbon Copy”, dịch sang tiếng Việt là “Blind Carbon copy”.