BCD là gì? Nghĩa của từ bcd

BCD là gì?

BCD“Binary-Coded Decimal” trong tiếng Anh.

BCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCD“Binary-Coded Decimal”.

Binary-Coded Decimal: Số thập phân được mã nhị phân.

Giải thích ý nghĩa của BCD

BCD có nghĩa “Binary-Coded Decimal”, dịch sang tiếng Việt là “Số thập phân được mã nhị phân”.