BCFG là gì? Nghĩa của từ bcfg

BCFG là gì?

BCFG“Patchy Fog” trong tiếng Anh.

BCFG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCFG“Patchy Fog”.

Patchy Fog: Sương mù loang lổ.
Mã METAR.

Giải thích ý nghĩa của BCFG

BCFG có nghĩa “Patchy Fog”, dịch sang tiếng Việt là “Sương mù loang lổ”.