BCLL là gì? Nghĩa của từ bcll

BCLL là gì?

BCLL“Bibliography of Celtic Latin Literature” trong tiếng Anh.

BCLL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCLL“Bibliography of Celtic Latin Literature”.

Bibliography of Celtic Latin Literature: Thư mục Văn học Latinh Celtic.

Giải thích ý nghĩa của BCLL

BCLL có nghĩa “Bibliography of Celtic Latin Literature”, dịch sang tiếng Việt là “Thư mục Văn học Latinh Celtic”.