BCT là gì? Nghĩa của từ bct

BCT là gì?

BCT“Brigade Combat Team” trong tiếng Anh.

BCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCT“Brigade Combat Team”.

Brigade Combat Team: Đội chiến đấu của Lữ đoàn.

Giải thích ý nghĩa của BCT

BCT có nghĩa “Brigade Combat Team”, dịch sang tiếng Việt là “Đội chiến đấu của Lữ đoàn”.