BCWP là gì? Nghĩa của từ bcwp

BCWP là gì?

BCWP“Budgeted Cost of Work Performed” trong tiếng Anh.

BCWP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCWP“Budgeted Cost of Work Performed”.

Budgeted Cost of Work Performed: Ngân sách chi phí công việc đã thực hiện.

Giải thích ý nghĩa của BCWP

BCWP có nghĩa “Budgeted Cost of Work Performed”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân sách chi phí công việc đã thực hiện”.