BDNF là gì? Nghĩa của từ bdnf

BDNF là gì?

BDNF“Brain-Derived Neurotrophic Factor” trong tiếng Anh.

BDNF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDNF“Brain-Derived Neurotrophic Factor”.

Brain-Derived Neurotrophic Factor: Yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não.

Giải thích ý nghĩa của BDNF

BDNF có nghĩa “Brain-Derived Neurotrophic Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não”.