BDOS là gì? Nghĩa của từ bdos

BDOS là gì?

BDOS“Basic Disk Operating System” trong tiếng Anh.

BDOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDOS“Basic Disk Operating System”.

Basic Disk Operating System: Hệ điều hành đĩa cơ bản.

Giải thích ý nghĩa của BDOS

BDOS có nghĩa “Basic Disk Operating System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ điều hành đĩa cơ bản”.