BEA là gì? Nghĩa của từ bea

BEA là gì?

BEA“Bureau of Economic Analysis” trong tiếng Anh.

BEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BEA“Bureau of Economic Analysis”.

Bureau of Economic Analysis: Cục phân tích kinh tế.
Tên của một cơ quan thuộc Bộ thương mại Hoa Kỳ.

Một số kiểu BEA viết tắt khác:

British European Airways: British European Airways.
Ông tổ của British Airways.

British Electricity Authority: Cơ quan điện lực Anh.

Broadcast Education Association: Hiệp hội giáo dục phát thanh.

Baby: Em bé/ anh yêu/ em yêu.

Giải thích ý nghĩa của BEA

BEA có nghĩa “Bureau of Economic Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Cục phân tích kinh tế”.