BEN là gì? Nghĩa của từ ben

BEN là gì?

BEN“Benin” trong tiếng Anh.

BEN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BEN“Benin”.

Benin: Benin.
ISO 3166 trigram.

Một số kiểu BEN viết tắt khác:

Bengali language: Ngôn ngữ Bengali.
mã ISO 639-2: ben.

Giải thích ý nghĩa của BEN

BEN có nghĩa “Benin”, dịch sang tiếng Việt là “Benin”.