BETOS là gì? Nghĩa của từ betos

BETOS là gì?

BETOS“Berenson-Eggers Type of Service” trong tiếng Anh.

BETOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BETOS“Berenson-Eggers Type of Service”.

Berenson-Eggers Type of Service: Loại hình dịch vụ của Berenson-Eggers.
Loại hình dùng trong các cơ quan quản lý tài chính chăm sóc sức khỏe.

Giải thích ý nghĩa của BETOS

BETOS có nghĩa “Berenson-Eggers Type of Service”, dịch sang tiếng Việt là “Loại hình dịch vụ của Berenson-Eggers”.