BEV là gì? Nghĩa của từ bev

BEV là gì?

BEV“Battery Electric Vehicle” trong tiếng Anh.

BEV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BEV“Battery Electric Vehicle”.

Battery Electric Vehicle: Xe điện chạy bằng pin.

Một số kiểu BEV viết tắt khác:

Black English Vernacular: Tiếng Anh bản ngữ người gốc Phi.

Beam's Eye View: Chế độ xem mắt của chùm tia.

Blacksburg Electronic Village: Làng điện tử Blacksburg.

Giải thích ý nghĩa của BEV

BEV có nghĩa “Battery Electric Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe điện chạy bằng pin”.