BFD là gì? Nghĩa của từ bfd

BFD là gì?

BFD“Bidirectional Forwarding Detection” trong tiếng Anh.

BFD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BFD“Bidirectional Forwarding Detection”.

Bidirectional Forwarding Detection: Phát hiện chuyển tiếp hai chiều.

Một số kiểu BFD viết tắt khác:

Binary File Descriptor: Bộ mô tả tệp nhị phân.

Brooklyn Fire Department: Sở cứu hỏa Brooklyn.

Binary Format Description: Mô tả định dạng nhị phân.

Brownsburg Fire Department: Sở cứu hỏa Brownsburg.

Back-Face Deformation: Biến dạng mặt sau.

Brookline Fire Department: Sở cứu hỏa Brookline.

Boston Fire Department: Sở cứu hỏa Boston.

Bakersfield Fire Department: Sở cứu hỏa Bakersfield.

Bounded Factorization Domain: Miền thừa số hóa có giới hạn.

Berkeley Fire Department: Sở cứu hỏa Berkeley.

Best-Fit-Decreasing: Phù hợp nhất-Giảm.

Brea Fire Department: Sở cứu hỏa Brea.

Bayonne Fire Department: Sở cứu hỏa Bayonne.

Bergenfield Fire Department: Sở cứu hỏa Bergenfield.

Block Flow Diagrams: Sơ đồ dòng khối.

Giải thích ý nghĩa của BFD

BFD có nghĩa “Bidirectional Forwarding Detection”, dịch sang tiếng Việt là “Phát hiện chuyển tiếp hai chiều”.