BGG là gì? Nghĩa của từ bgg

BGG là gì?

BGG“By God's Grace” trong tiếng Anh.

BGG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BGG“By God's Grace”.

By God's Grace: Nhờ ơn trời.

Một số kiểu BGG viết tắt khác:

Brigg railway station: Ga xe lửa Brigg.
Lincolnshire, Anh.

BoardGameGeek.

Bugun language: Ngôn ngữ Bugun.

Bingöl Airport: Sân bay Bingöl.
Thổ Nhĩ Kỳ.

Black Girl Gamers: Game thủ Black Girl.
Tên của một cộng đồng game thủ gồm những người phụ nữ da màu.

Giải thích ý nghĩa của BGG

BGG có nghĩa “By God's Grace”, dịch sang tiếng Việt là “Nhờ ơn trời”.