BGH là gì? Nghĩa của từ bgh

BGH là gì?

BGH“Ban giám hiệu” trong tiếng Việt.

BGH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BGH“Ban giám hiệu”.

Ban giám hiệu.

Giải thích ý nghĩa của BGH

BGH có nghĩa “Ban giám hiệu” trong tiếng Việt.