BHU là gì? Nghĩa của từ bhu

BHU là gì?

BHU“Basic Health Unit” trong tiếng Anh.

BHU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BHU“Basic Health Unit”.

Basic Health Unit: Đơn vị sức khỏe cơ bản.

Một số kiểu BHU viết tắt khác:

Banaras Hindu University: Đại học Banaras Hindu.

Indian Institute of Technology: Viện Công nghệ Ấn Độ.

Beacon Heights University: Đại học Beacon Heights.

Bhutan.

Bishkek Humanities University: Đại học nhân văn Bishkek.

Brantner Haze Units: Brantner Haze Đơn vị.

Belarusian House in Ukraine: Ngôi nhà Belarus ở Ukraine.

Baltimore Hebrew University: Đại học tiếng Do Thái Baltimore.

Biological Husbandry Unit: Đơn vị chăn nuôi sinh học.

Giải thích ý nghĩa của BHU

BHU có nghĩa “Basic Health Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị sức khỏe cơ bản”.