BILY là gì? Nghĩa của từ bily

BILY là gì?

BILY“Because I Love You” trong tiếng Anh.

BILY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BILY“Because I Love You”.

Because I Love You: Bởi vì tôi yêu bạn.
Tùy theo ngữ cảnh mà có thể hiểu là tình yêu của anh/em, bạn bè, người yêu, gia đình...

Giải thích ý nghĩa của BILY

BILY có nghĩa “Because I Love You”, dịch sang tiếng Việt là “Bởi vì tôi yêu bạn”.