BIY là gì? Nghĩa của từ biy

BIY là gì?

BIY“Believe In You” trong tiếng Anh.

BIY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIY“Believe In You”.

Believe In You: Tin tưởng vào bạn.

Một số kiểu BIY viết tắt khác:

Believe In Yourself: Tin vào bản thân.

Bingley railway station: Ga xe lửa Bingley.
Với mã ga là BIY.

Giải thích ý nghĩa của BIY

BIY có nghĩa “Believe In You”, dịch sang tiếng Việt là “Tin tưởng vào bạn”.