BK là gì? Nghĩa của từ bk

BK là gì?

BK“Bách khoa” trong tiếng Việt, “Burger King” trong tiếng Anh.

BK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BK“Bách khoa”, “Burger King”.

Bách khoa.

Burger King: Burger King.

Một số kiểu BK viết tắt khác:

Berkelium: Berkelium.
Bk.

Bankrupt: Phá sản.

Bosnia and Herzegovina: Bosnia và Herzegovina.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của BK

VIỆT NGỮ.

BK có nghĩa “Bách khoa” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

BK có nghĩa “Burger King”, dịch sang tiếng Việt là “Burger King”.