BKT là gì? Nghĩa của từ bkt

BKT là gì?

BKT“Bật kiếm tiền” trong tiếng Việt, “Berezinskii–Kosterlitz–Thouless transition” trong tiếng Anh.

BKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BKT“Bật kiếm tiền”, “Berezinskii–Kosterlitz–Thouless transition”.

Bật kiếm tiền.
Từ này thường được đề cập trên youtube, khi bạn có một tài khoản với những video trong đó và bạn có đáp ứng được các điều khoản của YouTube để có thể "bật kiếm tiền" hay không.

Berezinskii–Kosterlitz–Thouless transition: Trình chuyển đổi Berezinskii–Kosterlitz–Thouless.
Tên của một trình chuyển đổi dùng trong vật lý thống kê, còn được viết là "BKT transition".

Một số kiểu BKT viết tắt khác:

Blackstone Army Airfield: Sân bay quân đội Blackstone.
Một sân bay của quân đội Hoa Kỳ, có mã sân bay là BKT.

Giải thích ý nghĩa của BKT

VIỆT NGỮ.

BKT có nghĩa “Bật kiếm tiền” trong tiếng Việt.

BKT là việc chạy được quảng cáo trong các video mà bạn đăng tải trên YouTube, để có thể nhận tiền từ việc người khác xem hoặc nhấp chuột vào quảng cáo đó.

NGOẠI NGỮ.

BKT có nghĩa “Berezinskii–Kosterlitz–Thouless transition”, dịch sang tiếng Việt là “Trình chuyển đổi Berezinskii–Kosterlitz–Thouless”.