BLF là gì? Nghĩa của từ blf

BLF là gì?

BLF“Builders Labourers Federation” trong tiếng Anh.

BLF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLF“Builders Labourers Federation”.

Builders Labourers Federation: Liên đoàn Công nhân Xây dựng.

Một số kiểu BLF viết tắt khác:

Black First Land First: Vùng đất đầu tiên của người da đen đầu tiên.

Bahujan Left Front: Mặt trận bên trái Bahujan.

British Lung Foundation: Tổ chức Phổi Anh.

Beard Liberation Front: Mặt trận giải phóng râu.

Baloch Liberation Front: Mặt trận giải phóng Baloch.

Bangladesh Liberation Force: Lực lượng giải phóng Bangladesh.

Builders Labourers' Federation: Liên đoàn Công nhân Xây dựng.

Buxton Lime Firms: Buxton Lime hãng.

Bangalore Literature Festival: Lễ hội văn học Bangalore.

Business Leaders Forum: Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp.

Baluchistan Liberation Front: Mặt trận giải phóng Baluchistan.

Bangladesh Labour Federation: Liên đoàn lao động Bangladesh.

Brotherhood of Locomotive Firemen: Tình anh em của lính cứu hỏa đầu máy.

bovine lactoferrin: bò lactoferrin.
bLF.

Balochistan Liberation Front: Mặt trận giải phóng Balochistan.

Black Liberation Front: Mặt trận giải phóng da đen.

Bodhi Love Foundation: Tổ chức Bodhi Love Foundation.

Big Lottery Fund: Quỹ xổ số lớn.

Giải thích ý nghĩa của BLF

BLF có nghĩa “Builders Labourers Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Công nhân Xây dựng”.