BLSN là gì? Nghĩa của từ blsn

BLSN là gì?

BLSN“Blowing Snow” trong tiếng Anh.

BLSN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLSN“Blowing Snow”.

Blowing Snow: Thổi tuyết.
Mã METAR.

Giải thích ý nghĩa của BLSN

BLSN có nghĩa “Blowing Snow”, dịch sang tiếng Việt là “Thổi tuyết”.