BMMC là gì? Nghĩa của từ bmmc

BMMC là gì?

BMMC“British Motorsport Marshals Club” trong tiếng Anh.

BMMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMMC“British Motorsport Marshals Club”.

British Motorsport Marshals Club: Câu lạc bộ Marshals Motorsport của Anh.

Một số kiểu BMMC viết tắt khác:

Brigada Mass Media Corporation: Công ty Cổ phần Truyền thông Đại chúng Brigada.

Basic Military Mountaineering Course: Khóa học leo núi quân sự cơ bản.

Giải thích ý nghĩa của BMMC

BMMC có nghĩa “British Motorsport Marshals Club”, dịch sang tiếng Việt là “Câu lạc bộ Marshals Motorsport của Anh”.