BPB là gì? Nghĩa của từ bpb

BPB là gì?

BPB“BIOS Parameter Block” trong tiếng Anh.

BPB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BPB“BIOS Parameter Block”.

BIOS Parameter Block: Khối tham số BIOS.

Một số kiểu BPB viết tắt khác:

Brighton Photo Biennial.

Ballet Palm Beach: Bãi biển Ballet Palm.

Butyrate-Producing-Bacteria: Butyrate-Sản xuất-Vi khuẩn.

Bay Pointe Ballet.

British Plaster Board: Ban thạch cao Anh.

British Power Boat: Thuyền điện của Anh.

Bisphenols B.

Bits Per Byte: Số bit trên mỗi byte.

Giải thích ý nghĩa của BPB

BPB có nghĩa “BIOS Parameter Block”, dịch sang tiếng Việt là “Khối tham số BIOS”.