BUFF là gì? Nghĩa của từ buff

BUFF là gì?

BUFF“Status effect” trong tiếng Anh.

BUFF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BUFF“Status effect”.

Status effect: Hiệu ứng trạng thái.
Thật chất buff là hình thức hay hiệu ứng trạng thái được sử dụng rất nhiều trong các trò chơi (game). Khi buff có thể sẽ làm gia tăng sức mạnh của nhân vật hoặc các dụng cụ trang thiết bị, hay nói ngắn gọn thì nó sẽ bổ trợ thêm cho nhân vật của người chơi.

Một số kiểu BUFF viết tắt khác:

Boston Underground Film Festival: Liên hoan phim Underground Boston.

British Urban Film Festival: Liên hoan phim đô thị Anh.

Giải thích ý nghĩa của BUFF

BUFF có nghĩa “Status effect”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu ứng trạng thái”.