CAB là gì? Nghĩa của từ cab

CAB là gì?

CAB“Change-Advisory Board” trong tiếng Anh.

CAB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CAB“Change-Advisory Board”.

Change-Advisory Board: Ban cố vấn thay đổi.
Một nhóm người mà nhiệm vụ của họ là đánh giá những thay đổi đối với môi trường liên quan đến công nghệ thông tin.

Một số kiểu CAB viết tắt khác:

Composite UI Application Block: Khối ứng dụng giao diện người dùng tổng hợp.

Civil Aeronautics Board: Ban hàng không dân dụng.
Tên cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ.

Cabin: Buồng (lái, ngủ).

Controller Anti-lock Brake: Bộ điều khiển chống bó cứng phanh.

Combat Aviation Brigade: Lữ đoàn hàng không chiến đấu.
Tên đơn vị trực thăng (không quân) của Hoa Kỳ.

Canadian Association of Broadcasters: Hiệp hội phát thanh viên Canada.

Cambodia Asia Bank: Ngân hàng Campuchia Châu Á.

Giải thích ý nghĩa của CAB

CAB có nghĩa “Change-Advisory Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban cố vấn thay đổi”.