CANDU là gì? Nghĩa của từ candu

CANDU là gì?

CANDU“CANada Deuterium Uranium” trong tiếng Anh.

CANDU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CANDU“CANada Deuterium Uranium”.

CANada Deuterium Uranium: CANada Deuterium Uranium.
thiết kế lò phản ứng hạt nhân.

Giải thích ý nghĩa của CANDU

CANDU có nghĩa “CANada Deuterium Uranium”, dịch sang tiếng Việt là “CANada Deuterium Uranium”.